2009/2010Новини

Родителска консултация 21.01. 2010

Родителска консултация 21.01. 2010  Уважаеми родители! На 21.01.2010г. (четвъртък) от 17:00 ч. ще се проведе родитело-учителска консултация по следния график:

  • 17:00 – 17:30 – среща с класния ръководител
  • 17:30 – 19:00 – консултации с учителите по предмети във връзка с приключването на първи учебен срок (успеваемост и дисциплина).

Във фоайетата на двете сгради ще бъдат поставени списъци с разпределението на учителите по класни стаи.