2009/2010Новини

03.06.2010 Нова международна програма за учебната 2010/2011г. в 9 и 10 клас

03.06.2010 Нова международна програма за учебната 2010/2011г. в 9 и 10 клас
През новата 2010/2011 учебна година Гимназия Златарски въвежда за учениците от 9 и 10 клас интегриран курс на обучение по британската програма IGCSE. Програмата включва обучение по учебни дисциплини с учебници и обучителни системи на Cambridge University.  Обучението ще се провежда на английски език в целогодишни допълнителни занимания по Mathematics, Science и Social Science два пъти седмично. За учениците от 10 клас училището въвежда едногодишен междинен курс на обучение по британската програма IGCSE. Препоръчително е учениците,  които планират обучение в 11 и 12 клас по международните програми  на International Baccalaureate и A Levels, да покрият стандартите на IGCSE най-малко по 3 предмета: English, Mathematics, Biology/Physics/History. Успешното полагане на IGCSE изпитите в края на 10 клас удостоверява готовност за успешно обучение в международните дипломни програми в 11 и 12 клас.