2011/2012АкадемичниНовини

04.11.2011 Изпитите IGCSE в Гимназия Златарски

В периода 12 октомври – 18 ноември 2011г. в Международна гимназия „Проф. д-р Васил Златарски” се провеждат официалните британски изпити IGCSE (International General Certificate of Secondary Education). IGCSE e академична програма за средно образование, в която се обучават ученици от 8 до 10 клас във Великобритания, както и в множество международни училища по цял свят.

Гимназия Златарски обучава по британските програми и е център за полагане на изпитите в България. Интегрирана в курса на английска езикова гимназия, програмата IGCSE подготвя учениците за обучението им в международната програма International Baccalaureate в 11 и 12 клас. Успех на нашите ученици.

Още в 8 клас е въведена британската програма Pre-IGCSE, която е отлична подготовка за обучението IGCSE (9 и 10 клас). Освен интензивната подготовка по английски език учениците на гимназията преминават обучение на английски език по природни, обществени науки и математика с учебници и обучителни системи на Cambridge University. Програмата включва и обучение от native speakers.

Учениците се подготвят за изпити по английски език, математика, история, биология и физика. Успешното полагане на IGCSE изпитите в края на 10 клас се оценява високо от приемните комисии в престижните университети като удостоверява готовност за успешно обучение по международни стандарти.