1-18.06.2010 График на класните работи

1-18.06.2010 График на класните работи
В периода 1-18 юни ще бъдат проведени класни работи с учениците от 8 до 11 клас по утвърден от директора график. Учениците от 11 IB клас държат писмени пробни изпити (Mock Session) от 14 до18 юни.