2011/2012Новини

10.11.2011 Училищен обмен с Гимназия Златарски

Първа среща по проекта “Integration and equality in the field of education by means of Physical education” по програма Коменски.  Успешно премина първата среща на партньорите от България, Кипър, Португалия, Норвегия, Латвия и Испания (координатори) по проекта “Integration and equality in the field of education by means of Physical education”. Всеки участник в срещата представи културата и традициите на своята държава пред учениците на Antonio Gala School, Dos Hermanas, Seville. Виктория Ковачева (12А) и нейни съученици създадоха кратък филм на тема „България – култура и традиции”, който се прие с изключителен успех от техните испански връстници. Следващата среща е в Латвия (януари 2012 г.), на която ще се разгледат дейностите и целите, които са постигнати през периода октомври – декември 2011 година във всяко училище партньор.