2008/2009Новини

14 март (събота) – учебен ден

14 март (събота) – учебен ден По силата на Решение №739 от 21.11.2008 г. на Министерски съвет за разместване на почивни дни през 2009 година, с което 2 март /понеделник/ е обявен за почивен ден, а 14 март /събота/ за работен, и писмо на началника на Регионален инспекторат София-град с Изх:№9106-38/09.03.2009 г. 14 март (събота) е учебен. Учебните занятия ще се проведат съгласно седмичното разписание за понеделник.