2008/2009Новини

15.09.2008 г. Откриване на учебната година

15.09.2008 г. Откриване на учебната година. Тържественото откриване на учебната 2008/2009 година беше уважена от г-н Михаил Тачев – Председател на Международна фондация “Св.св. Кирил и Методий””, г-жа Севда Иванова – Директор на дирекция “Учебници и учебни помагала” в МОН, г-жа Галина Лилова – експерт в РИО на МОН,  доц. д-р Леандър Литов – ръководител на катедра Атомна физика в „Софийския университет” и работещ в Церн, родител.