2010/2011Новини

19.05.2011 Високи резултати на приемните изпити в Гимназия Златарски

Тази година седмокласниците, които избраха Гимназия Златарски, се представиха много добре на приемния изпит за 8 клас. За справка, резултатите са по-високи от тези миналата година, като над 50 % са постигнали бал над 30 от максимум 36. Приемната комисия с удоволствие установи високото ниво на представяне на кандидатите. Поздравяваме всички за постигнатия успех!

Приемните изпити в Гимназия Златарски се проведоха на 8 април и 14 май 2011 година. Все по-голям брой ученици се явяват на приемните изпити в училището, което води до по-голяма конкуренция и по-високо ниво на приетите в гимназията. Около 54% от кандидатствалите седмокласници идват от държавни училища, а 46% от частни училища.

Всички приети и записани в 8 клас ученици на Международна гимназия „Проф. д-р Васил Златарски” държат изпит по английски език (входно ниво). Той служи за успешното разпределяне на учениците по класове според езиковите им умения. Изпитът ще се проведе на 22 юни 2011 г. от 14:30 часа в сградата на училището.

NB! На изпита записаните ученици прилагат към формуляра за записване:
– удостоверение за завършен 7 клас
– 4 бр. снимки – формат за документи
– медицински картон

Повече относно приемната процедура ще намерите тук