2007/2008Новини

20.05.2008 Държавни зрелостни изпити – Разпределение на зрелостниците по изпитни сгради и зали

20.05.2008 Държавни зрелостни изпити – Разпределение на зрелостниците по изпитни сгради и зали

Скъпи зрелостници! Зрелостният изпит по български език и литература ще се проведе в Гимназия Златарски на 1 юни (неделя) от 8.00 часа. Всички зрелостници следва да се явят в училището в 7.15 ч. Вторият зрелостен изпит по английски език ще се проведе в различни училища в София. Всички зрелостници следва да проверят в кое училище са разпределени и къде се намира съответното училище.

Списъците с разпределението за втория задължителен зрелостен изпит по английски език са оповестени на информационни табла в сгради Д1 и Д2 на Гимназия Златарски. Всеки зрелостник ще получи служебна бележка за допускане до матура, в която ще бъде посочено училището и залата, в която ще се проведе втория зрелостен изпит. Желаем успех на всички и вярваме, че ще се представите достойно!