2008/2009Новини

20.08.2008 На вниманието на новоприетите ученици на Гимназия Златарски! Предварителен курс по английски език!

20.08.2008 На вниманието на новоприетите ученици на Гимназия Златарски! Предварителен курс по английски език!
Училището организира предварителен курс по английски език за новоприетите в осми клас ученици. Курсът ще се проведе от 01.09.2008 г. до 10.09.2008 г., без да включва почивните дни.  Продължителност: от 09.00 до 13.00 ч. За повече информация се обръщайте в административния офис на училището: 974 3666.