2009/2010Новини

20.10.2009 Dual Bilingual Diploma за учениците на Гимназия Златарски

20.10.2009 Dual Bilingual Diploma за учениците на Гимназия Златарски
Важна част от обучението в Гимназията е получаването на IB диплома едновременно с българската диплома. Училището е единственото в България, което позволява на двете образователни системи да бъдат интегрирани. Този факт се оказва от изключително значение при кандидатстването в университети в чужбина. Чрез получаването на двете дипломи, учениците ни не само се обучават по международни стандарти, но и са конкурентно способни и в България.