2008/2009Новини

21.10.2008 Час на класа на тема “Трафик на хора – рискове и последствия”

21.10.2008 Час на класа на тема “Трафик на хора – рискове и последствия”. По инициатива на Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерски съвет в часа на класа на 21 октомври в Гимназия Златарски бе проведен разговор на тема “Трафик на хора – рискове и последствия”. Класните ръководители във всички класове от 8 до 10 клас проведоха обсъждания по темата по материали, бяха предоставени от РИО София-град.