2008/2009Новини

22.08.2008 Внимание IB ученици!

22.08.2008 Внимание IB ученици! IB Retreat за приетите в 11 IB ще се проведе на 8 и 9 септември 2008 г. от 9:30 ч. През тези 2 дена всички IB учители представят накратко преподаваните от тях учебни дисциплини, разясняват изискванията си и критериите за оценяване. На IB Retreat-a учениците получават в резюме учебното съдържание, предвидено за изучаване по всеки един IB предмет, и календар, съдържащ сроковете за предаване на писмени работи и проекти.
За всички ученици учебната 2008/2009 година започва на 15 септември 2008 г.