2011/2012АкадемичниНовини

23.01.2012 Добри резултати на учениците на Гимназия Златарски на международните изпити IGCSE: Изпитна сесия 2011

На 23 януари 2012 година изпитната комисия на Cambridge International Examinations оповести официалните резултати на учениците, държали международните изпити IGCSE (International General Certificate of Secondary Education). IGCSE e академична програма за средно образование, в която се обучават ученици от 8 до 10 клас във Великобритания, както и в множество международни училища по цял свят. Интегрирана в курса на английска езикова гимназия, програмата IGCSE подготвя учениците на Гимназия Златарски за обучението им в международната програма International Baccalaureate в 11 и 12 клас.

Ученици на Гимназия Златарски се явиха за първи път на международните изпити през октомври 2011г. Те държаха изпити по английски език, математика, история, биология и физика. Резултат между А – С на IGCSE изпитите се оценява положително от приемните комисии в престижните университети като удостоверява готовност за успешно обучение по международни стандарти.

Резултати по предмети: Гордеем се с отличните резултати по английски език, където 85% от явилите се получиха оценки между А-С на високо ниво. Рекорд за училището по английски език поставиха Йорданка Димова и Цветелина Иванова, които получиха оценки А и А* (резултат постиган само от 7% от учениците в света). По математика на високо ниво 75% от учениците получиха оценки между А-С, като най-добре се представи Иван Димитров. Резултати между А-С получиха 60% от явилите се по история на високо ниво, 50% от явилите се по физика на високо ниво и 40% от явилите се по биология на високо ниво.

Официална изпитна IGCSE сесия – октомври/ноември 2012г.
Всички желаещи ученици да се явят на изпитната IGCSE сесия след 10 клас следва да подадат заявление за явяване на IGCSE изпити в офиса на училището до 30.06.2012г. Следващата изпитна сесия ще се проведе в училището през октомври/ноември 2012г.

Успешното представяне на IGCSE изпитите обективно потвърждава готовността на учениците да се обучават в международната програма International Baccalaureate и да целят най-висока успеваемост.