2009/2010АкадемичниБлаготворителниНовини

24-25.06.2010 Празник на природните науки: 24 и 25 юни 2010г.

24-25.06.2010 Празник на природните науки: 24 и 25 юни 2010г.
На 24 и 25 юни ще се проведе празник на природните науки. Програмата включва експериментални, логически и общопознавателни дейности от областта на природните науки, които демонстрират уменията на учениците от 9 и 10 клас. Учениците от 11 IB клас ще презентират Group 4 Project  – резултат от тяхната екипна работа и подбор на актуални теми.