2008/2009АкадемичниБлаготворителниНовини

25/26 юни 2009 Празник на природните науки

25/26 юни 2009 Празник на природните науки
На 25 и 26 юни под ръководството на г-жа Любов Домбева – учител по биология, и г-жа Елисавета Маламова – учител по физика, ще се проведе празник на природните науки. Програмата включва експериментални, логически и общопознавателни дейности от областта на природните науки, които демонстрират уменията на учениците както от десети клас, така и от 11IB клас (Group 4 Project), за презентиране, работа в екип и подбор на актуални теми.