2008/2009АкадемичниБлаготворителниНовини

27.11.2008 Гимназия Златарски представя България на Конкурс за Млади Преводачи на Европейската Комисия

27.11.2008 Гимназия Златарски представя България на Конкурс за Млади Преводачи на Европейската Комисия. На 27 ноември 2008 г. се проведе второто издание на конкурса Juvenes  Translatores („Млади преводачи“), организиран от Европейската комисия за учениците от горните класове на средните училища в държавите-членки на Европейския съюз.  Гимназия Златарски бе избрана с още 20 училища да представлява България на конкурса. Участниците от Гимназия Златарски: Камелия Атанасова, Симона Иванова, Рая Аврамова, Станислав Лазаров от 11 клас под ръководството на г-н Добромир Вецов, учител по английски език, се състезаваха с почти 2500 ученици ученици от 618 училища от всички държави-членки на ЕС. Те получиха по електронна поща текст от една страница на обща тема. Разполагаха с два часа да преведат текста от и на който и да е от 23-те официални езика на ЕС. Преводите бяхат изпратени на Европейската комисия, където преводачите от Генерална дирекция „Писмени преводи“ ще ги прегледат и оценят.