28.03.2011 Изпратена Академична справка N:2

28.03.2011 Уважаеми родители! Изпращаме академична справка №2, от която можете да получите информация за резултатите от учебната работа на децата си.