2008/2009Новини

31 март 2009 – край на трета четвъртина в Гимназия Златарски

31 март 2009 – край на трета четвъртина в Гимназия Златарски Уважаеми родители, на 31 март 2009 класните ръководители ще изпратят чрез учениците академична справка №2 с резултатите от трета четвъртина.