Формуляри

Всички попълнени формуляри трябва да бъдат подадени на адрес:

Международна гимназия “Проф. д-р В. Златарски”
бул. “Климент Охридски” 49
кв. Дървеница 1756
София
България

 Формуляр А1 (Заявление за кандидатстване) – попълва се от всички кандидати и родителите им

Формуляр А2 (Заявление за явяване на приемен изпит) – попълва се в училището

Формуляр А3 (Заявление за записване на приети ученици) – попълва се в училището

Формуляр А4 (Заявление за училищен транспорт, учебни помагала, тетрадки) – попълва се в училището