Резултати Онлайн

Електронна информационна система на Гимназия Златарски 
Електронната информационна система на Международна гимназия Златарски е средство, чрез което родителите могат да се информират за календара на предстоящите събития в училището и да получават организационна информация, свързана с учебния процес. Тя се намира на адрес: http://sis.zlatarskischool.org.

Screen shot 2013-10-01 at 16.08.06

В електронната система се отразяват оценките, отсъствията и дисциплината на учениците. Чрез нея родителите получават Progress Checks – информация за текущото развитие на ученика. Регистрационен номер за влизане в SIS родителите получават на първата родителска среща и/или чрез e-mail.

Screen shot 2013-10-01 at 16.06.46

Screen shot 2013-10-01 at 16.05.15Системата не позволява достъп на външни гости (нерегистрирани потребители). Гимназия Златарски си запазва правото да прави корекции в платформата по всяко време без предварително уведомяване.

Информационната система на Гимназия Златарски е предназначена за улеснение на учениците и техните родители. Нищо публикувано в нея не представлява официален документ.