8-10 клас

Обучението в Гимназия Златарски: 8, 9 и 10 клас
Screen Shot 2013-12-13 at 12.37.18
8 клас Учениците в 8 клас изучават английски език 18 часа седмично по системата Upstream (elementary, pre-intermediate, intermediate, upper intermediate) и допълнителните помагала, които системата предлага. Използват се и Language practice (Elementary, Intermediate, First Certificate, Advanced) на издателство MACMILLAN. При постъпване в гимназията учениците полагат входен тест по английски език и според нивото на владеене на езика се разпределят по паралелки, а учебната година завършва с писмен изпит по езика. Обучението по втори чужд език започва в 8 клас.

8 клас в Гимназия Златарски: Изучавани предмети
Английски език
Български език и литература
Втори чужд език: (немски/испански)
Латински език
Математика
Информационни технологии
Изобразително изкуство
Музика
Спорт

9 и 10 клас Учениците от 9 и 10 клас изучават английски език 6 часа седмично по системата Gold first Certificate и Gold Advanced. На английски език се изучават география, история, физика, химия, биология и информационни технологии. 10 клас е подготвителна година за обучението по Дипломната програма на IBO.

9 клас в Гимназия Златарски: Изучавани предмети
Английски език
Български език и литература
Втори чужд език: (немски/испански)
Латински език
Математика
Информационни технологии
История
География
Биология
Химия
Физика
Психология и логика
Изобразително изкуство
Музика
Спорт

10 клас в Гимназия Златарски: Изучавани предмети
Английски език
Български език и литература
Втори чужд език: (немски/испански)
Латински език
Математика
Информационни технологии
История
География
Биология
Химия
Физика
Етика и право
Спорт