11-12 клас

Обучението в Гимназия Златарски: 11 и 12 клас
Screen Shot 2013-12-13 at 12.37.44
11 и 12 клас Обучението в 11 и 12 клас цели фокусирана подготовка за университетско образование по избрани профилиращи предмети. Успешното завършване на Гимназия Златарски е доказателство за силната ангажираност и мотивация за учене, за развити модерни академични умения, както и личностни качества. На учениците в 11 и 12 клас училището предлага три варианта на обучение. Учениците имат свободата да избират изучаваните предмети.

Кандидатите за Диплома на IB изучават по един предмет от шест образователни области – 2 езика, математика, експериментални и хуманитарни науки, изкуства и предмет по избор. Три от предметите се изучават на високо ниво, а останалите на стандартно ниво. Академичната програма се допълва от Дипломна работа, интердисциплинарния курс „Теория на познанието” (ТОК) и „Творчество, активност, социални дейности” (CAS).

Група 1: Език A1 – Български, Английски
Група 2: 
Език B – Английски; Език ab initio – Немски, Испански
Група 3: Обществени Науки- История, Икономика
Група 4: Експериментални Науки – Биология, Физика, Химия
Група 5: Математика – Математика (Високо Ниво) и Математика (Стандартно Ниво)
Група 6: Изборни – Втори предмет от някоя от другите групи

Обучението се администрира от IBO и завършва с полагане на изпити по изучаваните предмети. Оценяването на зададените от IBO изпитни материали се извършва от международни комисии. Придобиването на IB Диплома изисква минимум 24 точки от общо 45.

Акценти
– Целенасоченa подготовка за университетско образование чрез IB Diploma Programme и/или профилирано езиково обучение
– Дипломна работа и полагане на изпити по IB Diploma Programme
– Задълбочена подготовка за полагане на българска матура
– Срещи с представители на различни световни университети
– Кандидатстудентски консултации