Учебна база

Учебна база

Самостоятелен учебен комплекс: Училището се намира в кв. Дървеница. Двете двуетажни учебни сгради разполагат с просторни класни стаи, кабинети, библиотека, компютърен кабинет, административни помещения, физкултурен салон, спортни игрища, училищен бюфет и кафетерия. Учебният комплекс е обособен, изолиран от градския шум и нежелани контакти.

Здравословно Хранене на Учениците в Гимназия Златарски