International Baccalaureate 2007

IB results 2007:

През юни 2007 г. успешно се дипломира третият випуск на Частна езикова гимназия “Проф. д-р Васил Златарски”, обучаван по програмата на International Baccalaureate. През месец май випускниците положиха изпити по английски език и литература, български език и литература, математика, история, биология, физика, втори чужд език и бяха оценени от международни изпитни комисии. На 7 юли 2007 комисията на Международния Бакалауреат официално оповести постигнатите от тях резултати. Ето какви са те: Гергана Неделчева – 42 точки; Любомира Дерелиева – 39 точки; Борислав Макариев- 35 точки; Андрей Ходкевич- 34 точки; Ралица Маринова – 33 точки; Ирина Стоилова – 32 точки; Събин Събинов – 32 точки; Цветин Йорданов – 32 точки; Стефан Георгиев – 30 точки; Делян Денков – 28 точки; Фил Михайлов – 27 точки; Павлина Кузманова – 26 точки. Благодарение на отличните си резултати всички те са приети в университети в Англия, Шотландия, Холандия, Дания в специалности архитектура, бизнес администрация, туризъм, мениджмънт, медии, психология, социология и културология. Поздравления!