Държавни Изпити ДЗИ 2008

Отлични резултати на ДЗИ 2008

Випуск 2008 е от 57 ученика, като 37 от тях ще получат и българска диплома, и билингвалната диплома на Международния Бакалауреат. Тази година дипломантите постигнаха отлични резултати. 65 % от учениците са получили отлични оценки на матурата по английски език; 42 % от учениците са получили отлични оценки на матурата по български език и литература. Резултатите от държавните зрелостни изпити са:

Държавни зрелостни изпити 2008 Английски език Български език и литература
Резултати Процент % (брой ученици) Процент % (брой ученици)
Отличен  (над 5.50) 65 % (37) 42 % (24)
Мн. Добър (от 4.50 до 5.50) 27 % (15) 45 % (25)
Добър 8 % (5) 13 % (8)
Среден
Слаб
Брой явили се Брой явили се – 57 ученици Брой явили се – 57 ученици
Среден резултат за училището Среден успех английски език Много добър – 5.43 Среден успех български език Много добър – 5.19