IELTS, TOEFL, SAT 2008

През 2008, учениците на Гимназия Златарски се явиха на изпити за сертификатите IELTS, TOEFL, SAT:

– IELTS: През 2008 година учениците на Златарски се представиха отлично на изпита IELTS. Възпитаниците на Гимназия Златарски постигнаха среден изпитен резултат 7.0 от максимум 9.0 на международен изпит IELTS. За кандидатстване в университет във Великобритания, обикновено е нужен резултат от 6.5. Учениците на Гимназия Златарски са с резултати над изискванията на университетите.

Най-високи резултати на IELTS:
IELTS/Випуск 2008 8.5
IELTS/Випуск 2008 8.0
IELTS/Випуск 2008 7.5
IELTS/Випуск 2008 7.0
IELTS/Випуск 2008 7.0

TOEFL: През 2008 година учениците на Златарски се представиха отлично на изпита TOEFL. За кандидатстване в университет, обикновено е нужен резултат от 90-100 точки (от максимум 120 точки). 82% от учениците на Гимназия Златарски са с резултати над 90 точки.

Най-високи резултати на TOEFL:
TOEFL/Випуск 2008 105
TOEFL/Випуск 2008 103
TOEFL/Випуск 2008 100
TOEFL/Випуск 2008 97
TOEFL/Випуск 2008 94

– SAT

Най-висок резултат на SAT :
USA – SAT Reasoning Test 2210 (max 2400)
Critical Reading 750 (max 800)
Mathematics 750 (max 800)
Writing 710 (max 800)