Държавни Изпити ДЗИ 2009

Отлични резултати на ДЗИ 2009

Випуск 2009 е от 55 ученици, като 32 от тях ще получат и българска диплома, и билингвалната диплома на Международния Бакалауреат. И тази година дипломантите постигнаха отлични резултати. 67 % от учениците са получили отлични оценки на матурата по английски език; 43 % от учениците са получили отлични оценки на матурата по български език и литература. Резултатите от държавните зрелостни изпити са:

Държавни зрелостни изпити 2009 Английски език Български език и литература
Резултати Процент % (брой ученици) Процент % (брой ученици)
Отличен  (над 5.50) 66,7 % (34) 43,1 % (22)
Мн. Добър (от 4.50 до 5.50) 27,5 % (14) 52,9 % (27)
Добър 5,9 (3 ) 7,8 % (4)
Среден
Слаб
Брой явили се Брой явили се – 51 ученици Брой явили се – 53 ученици
Среден резултат за училището Среден успех английски език Много добър – 5.43 Среден успех български език Много добър – 5.19
2009 Среден успех от българските дипломи на 12 А клас – Мн. добър 5.26
2009 Среден успех от българските дипломи на 12 IB Б клас – Мн. добър 5.44
2009 Среден успех от българските дипломи на 12 IB В клас – Мн. добър 5.77