Cambridge Certificates 2009

Отлични резултати на Cambridge First Certificate за учениците на Гимназия Златарски

Над 20 ученици от 9 клас на Гимназия Златарски издържаха успешно първия сертификат на Кеймбридж през 2009г. Всяка година Гимназия Златарски подготвя учениците си за сертификатите на Кеймбридж. През 2009г 78% от учениците имат оценки A и B. Поздравяваме учениците си и им пожелаваме успешно представяне на следващите нива – Cambridge Advanced и Cambridge Proficiency.FCE е първият международен сертификат на University of Cambridge и отговаря на ниво B2 от общата европейска езикова рамка. Той удостоверява езиковата компетентност на притежателя му да учи в англоезична среда. Часовете за подготовка за FCE са подходящи за ученици, усвоили ниво Upper-Intermediate. Прочетете повече тук