IELTS, TOEFL, SAT 2009

През 2009, учениците на Гимназия Златарски се явиха на изпити за сертификатите IELTS, TOEFL, SAT:

– IELTS: И тази година учениците на Златарски се представиха отлично на изпита IELTS. Възпитаниците на Гимназия Златарски постигнаха среден изпитен резултат 7.5 от максимум 9.0 на международен изпит IELTS. За кандидатстване в университет във Великобритания, обикновено е нужен резултат от 6.5. Учениците на Гимназия Златарски са с резултати над изискванията на университетите.

Най-високи резултати на IELTS:
IELTS/Випуск 2009 8.5
IELTS/Випуск 2009 8.5
IELTS/Випуск 2009 8.0
IELTS/Випуск 2009 7.5
IELTS/Випуск 2009 7.5

TOEFL: И тази година учениците на Златарски се представиха отлично на изпита TOEFL. За кандидатстване в университет, обикновено е нужен резултат от 90-100 точки (от максимум 120 точки). 80% от учениците на Гимназия Златарски са с резултати над 95 точки.

Най-високи резултати на TOEFL:
TOEFL/Випуск 2009 105
TOEFL/Випуск 2009 105
TOEFL/Випуск 2009 103
TOEFL/Випуск 2009 100
TOEFL/Випуск 2009 97

– SAT

Най-висок резултат на SAT :
USA – SAT Reasoning Test 2250 (max 2400)
Critical Reading 770 (max 800)
Mathematics 770 (max 800)
Writing 710 (max 800)