IELTS, TOEFL, SAT 2010

През 2010, учениците на Гимназия Златарски се явиха на изпити за сертификатите IELTS, TOEFL, SAT:

– IELTS: И тази година учениците на Златарски се представиха отлично на изпита IELTS. Възпитаниците на Гимназия Златарски се гордеят с една от най-високите успеваемости в страната – среден изпитен резултат 7.5 от максимум 9.0 на международен изпит IELTS, като оценките по отделните компоненти достигат дори абсолютния максимум. За кандидатстване в университет във Великобритания обикновено е нужен резултат от 6.5. Учениците на Гимназия Златарски са с резултати над изискванията на университетите.

Най-високи резултати на IELTS:
IELTS/Випуск 2010 9.0
IELTS/Випуск 2010 8.5
IELTS/Випуск 2010 8.0
IELTS/Випуск 2010 8.0
IELTS/Випуск 2010 7.5

TOEFL: И тази година учениците на Златарски се представиха отлично на изпита TOEFL. За кандидатстване в университет обикновено е нужен резултат от 90-100 точки (от максимум 120 точки). 90% от учениците на Гимназия Златарски са с резултати над 95 точки.

Най-високи резултати на TOEFL:
TOEFL/Випуск 2010 107
TOEFL/Випуск 2010 105
TOEFL/Випуск 2010 105
TOEFL/Випуск 2010 100
TOEFL/Випуск 2010 97

– SAT

Най-висок резултат на SAT :
USA – SAT Reasoning Test 2370 (от 2400)
Critical Reading 800 (от 800)
Mathematics 770 (от 800)
Writing 800 (от 800)
USA – SAT Subject Test
Mathematics IIC 800 (от 800)
Physics 790 (от 800)