Държавни Изпити ДЗИ 2010

Резултати на ДЗИ 2010Рекорд за Училището
На проведените през месец май 2010 г. държавни зрелостни изпити дипломантите на Гимназия Златарски постигнаха отлични резултати, най-високи до този момент. 67% от учениците получиха отлични оценки над 5,50 на матурата по английски език, а 59% – на матурата по български език и литература. Трима зрелостници се явиха на матура по математика и техните резултати са 5,95; 5,77; 5,04. Резултатите на учениците на Гимназия Златарски тази година са по-високи от резултатите през 2009 и 2008. През 2010 94% от учениците постигнаха оценка над “Mного добър” на матурата по английски език, а 99% – над “Mного добър” по български език и литература. Подготовката за държавните зрелостни изпити в Гимназия Златарски започва още в 11 клас, като в редовната учебна програма на всички ученици в 11 и 12 клас са включени специални часове за подготовка. Резултатите от държавни зрелостни изпити 2010 са:

Държавни зрелостни изпити 2010 Английски език Български език и литература
Резултати Процент % (брой ученици) Процент % (брой ученици)
Отличен  (над 5.50) 66,7 % (32) 58,7 % (29)
Мн. Добър (от 4.50 до 5.50) 27,1 % (13) 40,2 % (21)
Добър 6,2 % (3) 1,1 % (1)
Среден
Слаб
Брой явили се Брой явили се – 48 ученици Брой явили се – 51 ученици
Среден резултат за училището Среден успех английски език Много добър – 5.45 Среден успех български език Много добър – 5.43