2020/2021School Life

На фокус: в класните стаи на 11-12 клас

11 клас: английски език Уроците са с фокус върху създаването на текстове от различни жанрове – било то академични, творчески, есе, доклад, брошура. Умението за писане на различни теми е едно от най-важните умения, които човек трябва да развие, за да владее отлично даден език.

11 клас ТОК: Учениците изучават връзките между различни сфери на познание като математика, социални и природни науки, философия. Те правят презентации и пишат есета на различни теми, разглеждайки ги през призмата на ТОК и разясняват как се доказва валидността им.

12 клас Икономика: Учениците изучават поведението на валутните пазари, изследват как глобалните икономики и техните лидери вземат решения основани на данни, и проучват проблеми от реалния свят.

12 клас: IB Viva Voce: Тази година нашите IB ученици представиха онлайн своите разширени есета от 4000 думи пред своите съученици, учители, както и ученици от 10 и 11 клас. Дипломните работи разглеждат теми, избрани от учениците и имат централна роля в успешната IB програма на Гимназия Златарски.