2021/2022HighlightsIB newsМеждународно училище в София

Обучение по Информационни технологии по международни IGCSE и IB стандарти

В съвременното дигитално общество съвсем ясно се усеща увеличаващата се потребност от квалифицирани компютърни специалисти и инженери и това кара голям брой от учениците на Международна гимназия Златарски да се насочат именно към специалностите – Компютърни науки, Информатика, Компютърни системи и технологии, Информационно технологични услуги, Информационни системи, Софтуерно инженерство. Информационните технологии са важна част от почти всички аспекти на съвременния живот.

Обучението по информационни технологии в Международно училище Златарски следва международните образователни програми на Cambridge International и International Baccalaureate. Така обучението по IT в гимназията е на английски език, учебното съдържание се актуализира ежегодно на международно ниво, програмата включва практически упражнения и теоретични знания, учебниците са на Оксфорд и Кеймбридж, а изпитните материали се проверяват във Великобритания.

В днешния свят всичко е ИТ – намираме факти в интернет, поръчваме си храна, складираме важна информация и спомени на компютрите си, запазваме си почивка, гледаме и качваме видеа, организираме графика си, кандидатстваме в университет, търсим работа и намираме приятели онлайн

От 2011 г. в Международна гимназия Златарски се изучават информационни технологии IGCSE ICT в 9 и 10 клас, а от 2018 г. учениците специализират информационни технологии и в IB Diploma Programme като изучават IB IT в 11 и 12 клас. По този начин учениците на Гимназия Златарски имат възможност да задълбочат знанията си в сферата на ИТ като същевременно следват високите академични изисквания на международните програми IGCSE и IB и получат международни сертификати по информационни технологии, високо ценени от топ университетите в света.

Международна програма IGCSE ICT в 9 и 10 клас, и след това международната предуниверситетска програма International Baccalaureate IT в 11 и 12 клас

Учебното съдържание по информационни технологии IGCSE ICT (Information and Communication Technologies) се покрива в 9 и 10 клас, като подготовката започва още в 8 клас. Учебната програма съдържа както теоретични знания (компютърни системи и компютърни мрежи), така и практически умения за използване на различни програмни технологии (бази данни, електронни таблици, текстообработка, средства за комуникация). Всички ученици на Гимназия Златарски имат възможност да изградят богата обща култура в сферата на ИТ, както и умения за ефективно и пълноценно използване на компютър за лични и професионални цели, независимо от сферата на интересите си.

Учениците, които изберат да държат изпит за международен IGCSE сертификат по информационни технологии в края на 10 клас, биват оценявани върху практически умения (60%) и теоретични знания (40%). Изпитните материали се проверяват във Великобритания, а изпитите се администрират от Кеймбридж. Учебната програма съдържа следните компоненти: 1. Видове и компоненти на компютърни системи; 2. Входни и изходни устройства; 3. Устройства за съхранение и носители; 4. Компютърни мрежи; 5. Вид и организация на данните; 6. Ефектите от използването на ИТ; 7. Използване на ИКТ в ежедневието, използване на ИКТ на работното място; 8. Системен анализ и дизайн

Изпитните материали по IGCSE ICT се проверяват във Великобритания, а изпитите се администрират от Кеймбридж

Учебното съдържание по информационни технологии IB IT (Information Technologies in the Global Society) се покрива в 11 и 12 клас, като се разглежда приложението и ефектите на информационните технологии (ИТ) върху хората и обществото. Изучават се предимствата и недостатъците от използването на дигитализирана информация на местно и глобално ниво. Учебната програма съдържа три направления: 1: социална значимост на ИТ в теми като сигурност, интелектуална собственост, дигитална глобализация, цифрово общество, 2: ИТ приложения в бизнеса и пазара на труда, образованието, околната среда, здравеопазването, политиката, и 3: ИТ системи – 
хардуер и софтуер, мрежи и интернет, комуникации, мултимедия и цифрови носители, бази данни, електронни таблици, моделиране и симулации, въведение в управлението на проекти.

Учениците избират профилиращи предмети спрямо плановете си за университетско образование. IB IT е високо ценен от труднодостъпните университети

Учениците, които изберат да придобият международен IB сертификат по информационни технологии в края на 12 клас, разработват собствен проект за практическите приложения на IT продукт в определена сфера от живота. Оценяването е стандартизирано – вътрешно (20%) и външно (80%). Изпитните материали се изготвят от експерти от International Baccalaureate Organisation. Учениците в Международно училище Златарски имат възможността за избор на профилиращи предмети и това е сред най-важните фактори за успешните им кандидатури в някои от най-труднодостъпните университети по света. Почти за всяка желана специалност университетите имат конкретни изисквания за предметите, изучавани в училище. За сфери като информационни технологии, компютърни науки и програмиране специализирани профилиращи предмети като IT, математика и физика са огромно предимство, показващо мотивацията и вече наличния прогрес на ученика. Всеки допълнителен детайл в профила на ученика, който доказва неговия интерес към избраната сфера, го доближава все повече до мечтани университети като Oxford, Cambridge, Princeton, UCL, LSE и др.

Ето някои от учениците на Международно училище Златарски, които избраха ИТ специалности:

Ива Мандева, Випуск 2014,

Computer Management, University College London

Петър Локър, Випуск 2015,

Computer Science, University of York

Кристиян Калчев, Випуск 2015,

Computer Science with Management, King’s College London

Петър Петров, Випуск 2017,

Media and Game Design, Hanze University, the Netherlands

Филип Насър, Випуск 2013,

Компютърни науки и Математика, University of Bath

Лука Лозович, Випуск 2017,

Информационни системи, AUBG

Емилия Иванова, Випуск 2015,

Computer Science, University of Surrey

Александър Георгиев, Випуск 2017,

Artificial Intelligence, University of Tilburg

Стоян Златков, Випуск 2010,

Програмиране с немски език, University of Bath

Румяна Романова, Випуск 2012,

ИКТ и Бизнес, Fontys University

Мария Брестенска, Випуск 2017,

Информационни технологии, НБУ

Александър Грозданов, Випуск 2017,

Право и ИТ, НБУ