2017/2018

Родителска среща 29.03.2018

Уважаеми родители,
На 29.03.2018 /четвъртък/ ще се проведе родителска среща консултация с учителите по
отделните предмети по график с фиксирано начало и край, както следва:
– 8. клас – от 16.00 до 17.30 часа;
– 9. и 10. клас – от 16.30 до 18. 00 часа;
– 11. и 12. клас – от 17.00 до 18.30 часа.

Ще получите организационна информация за предстoящите събития и дейности.