2011/2012Новини

Все повече родители избират международно средно образование в Гимназия Златарски вместо да изпращат децата си в чужбина

Обучение по интегрирани международни програми International Baccalaureate, Pre-IGCSE и IGCSE за ученици от 8 до 12 клас

В периода 12 октомври – 18 ноември 2011г. в Международна гимназия „Проф. д-р Васил Златарски” ще се проведат официалните британски изпити IGCSE (International General Certificate of Secondary Education). IGCSE e академична програма за средно образование, в която се обучават ученици от 8 до 10 клас във Великобритания, както и в множество международни училища по цял свят. Гимназия Златарски обучава по британските програми и е център за полагане на изпитите в България. Интегрирана в курса на английска езикова гимназия, програмата IGCSE подготвя учениците за обучението им в международната програма International Baccalaureate в 11 и 12 клас.

Създадена през 1995г., Международна гимназия Златарски е единственото училище в България, което обучава български и чуждестранни ученици по международните програми Pre-IGCSE (8 клас), IGCSE (9 и 10 клас) и International Baccalaureate (11 и 12 клас). Учебната програма интегрира международното образование към българската образователна система. След като въведе International Baccalaureate през 2003г, Гимназия Златарски отбеляза най-високи резултати, постигани от български ученици на международните IB изпити.

„Гимназия Златарски не само въведе International Baccaluareate за пръв път в България преди 12 години, но и защити завидно висока успеваемост. Ежегодно постиганите 40-44 точки (от макс 45) в IB дипломата са показател за образование от най-висок клас по международните стандарти. Това прави възможен приема на голям брой наши ученици в топ 10 на британските университети.”, споделя г-жа Цветана Кардашева, директор.

Така все повече родители избират Гимназия Златарски за предуниверситетска подготовка, вместо да изпращат децата си в чужбина за същите квалификации. Причините – високата резултатност, която отговаря на изискванията за най-труднодостъпните специалности; организираната от училището подготовка за кандидатстване в елитните британски университети и фактът, че успоредно с международната диплома, учениците завършват и с българска диплома на английска гимназия. “Най-същественото преимущество за учениците да получат международно средно образование близо до семейната среда, тук в България, е семейната обстановка, която създава усещане за сигурност и комфорт, наличието на родителски контрол и правила”, споделя училищният психолог Анна Жукивская.

Още в 8 клас е въведена британската програма Pre-IGCSE, която е отлична подготовка за обучението IGCSE (9 и 10 клас). Освен интензивната подготовка по английски език учениците на гимназията преминават обучение на английски език по природни, обществени науки и математика с учебници и обучителни системи на Cambridge University. Програмата включва и обучение от native speakers. Учениците се подготвят за изпити по английски език, математика, история, биология и физика. Успешното полагане на IGCSE изпитите в края на 10 клас се оценява високо от приемните комисии в престижните университети като удостоверява готовност за успешно обучение по международни стандарти. Таксите в училището са средно 3500 евро на година, докато същото обучение струва около 20 000 паунда в Англия, а в Швейцария таксите варират от 54 до 100 000 франка. 

Дипломантите на училището биват приети в Oxford University, St Andrews University, Warwick University, London School of Economics, King`s College, University College London, Queen Mary, University of Leeds, York, Exeter, в специалности като икономика, финанси, право, архитектура, компютърни науки, интериорен дизайн. „Нашето училище бележи рекордно високи резултати на International Baccalaureate. Чрез обучението Pre-IGCSE и IGCSE учениците ни от 8, 9 и 10 клас получават нужната подготовка, а стандартизираните изпити им позволяват да сравнят знанията си с учениците от Великобритания”, коментира Даниел Парсънс, преподавател по история в Гимназия Златарски.