2015/2016АкадемичниНовини

Родителска среща 14.01.2016

Уважаеми родители,

На 14.01.2016 /четвъртък/ ще се проведе родителска среща/консултация във връзка с учебната и извънкласната дейност за I учебен срок. Графикът за началото на срещата по класове е както следва:

  • 17:00 часа – 8.клас
  • 17:30 часа – 9. и 10. клас
  • 18:00 часа – 11. и 12. клас