2002/2003Новини

01/05/2003 Утвърден специален учебен план

05/2003 Mинистърът на образованието и науката доц. д-р Владимиp Атанасов утвърди специалния учебен план и учебните програми за обучението в Частна гимназия “Проф. д-р Васил Златарски” с оглед присъединяването на училището към системата на International Baccalaureate Organisation.