2009/2010АкадемичниНовини

04.09.2009 Successful results in Cambridge First Certificate for Zlatarski School students.

04.09.2009 Successful results in Cambridge First Certificate for Zlatarski School students. Над 20 ученици от 9 клас на Гимназия Златарски издържаха успешно Първия сертификат на Кеймбридж. Всяка година Гимназия Златарски подготвя учениците си за Сертификатите на Кейбридж. През 2009г 78% от учениците имат оценки A и B. Поздравяваме учениците си, и им пожелаваме успешно представяне на следващите нива – Cambridge Advanced и Cambridge Proficiency. FCE е първият международен сертификат на University of Cambridge и отговаря на ниво B2 от общата европейска езикова рамка. Той удостоверява езиковата компетентност на притежателя му да учи в англоезична среда. Часовете за подготовка за FCE са подходящи за ученици, усвоили ниво Upper-Intermediate.