2009/2010Новини

07.05.2010 Държавни зрелостни изпити – 14 и 17 май 2010

07.05.2010 Държавни зрелостни изпити – 14 и 17 май 2010

Скъпи зрелостници! Зрелостният изпит по български език и литература ще се проведе в Гимназия Златарски на 14 май 2010 (петък) от 8.00 часа. Всички зрелостници следва да се явят в училището в 7.00 ч.

Вторият зрелостен изпит ще се проведе на 17 май 2010. Зрелостниците следва да проверят в кое училище са разпределени и къде се намира съответното училище. Списъците с разпределението за втория задължителен зрелостен изпит по английски език са оповестени на информационни табла в сграда Д2 на Гимназия Златарски. Всеки зрелостник ще получи служебна бележка за допускане до матура, в която ще бъде посочено училището и залата, в която ще се проведе вторият зрелостен изпит.

Зрелостниците влизат в изпитните зали с документ за самоличност – лична карта, паспорт или свидетелство за управление на МПС, и със служебната бележка за допускане до ДЗИ.

Желаем успех на всички и вярваме, че ще се представите достойно!