08.05.2010 Junior Summer Camp in London

08.05.2010 Junior Summer Camp in London Гимназия Златарски и St Giles International London организират Лятна Езикова Програма в Лондон за ученици на възраст 14 – 18 години от 4 – 18 юли 2009г.