2007/2008Новини

1 November 2007 – Day of National Revivals.

1 November 2007 – Day of National Revivals. It is a tradition at Zlatarski School for this day to be spent outside the school campus. For each grade, the following activities are organized. Attendance is compulsory.
Учениците от 8 класове ще посетят библиотеката на Британски съвет, където ще се запознаят с възможностите, които се предлагат за консултации и използване на допълнителни справочни и обучителни материали. Организатор и главен ръководител на групата – г-жа Снежана Зорова, преподавател по английски език и класен ръководител на 8 клас. Учениците ще бъдат придружени от класните си ръководители.
Учениците от 9 класове ще посетят лекция в НИМ и ще разгледат новите експозиции. Организатор и главен отговорник – г-жа Даниела Искренова, преподавател по БЕЛ и класен ръководител на 9 клас. Учениците ще бъдат придружени от класните си ръководители.
Учениците от 10 класове, заедно с класните ръководители и учители от Гимназията, ще посетят традиционния концерт в чест на 1 ноември, който ще се състои на 31.10. от 18 часа в НДК. Главен организатор – г-жа Румяна Йорданова, преподавател по изобразително изкуство и класен ръководител на 10 клас.
Учениците от 11 класове ще посетят Народната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”. На желаещите ще бъдат издадени читателски карти за достъп до ресурсите на библиотеката. Организатор и главен ръководител на мероприятието – г-жа Борислава Виденова, пом.директор. Учениците ще бъдат придружени от класните си ръководители.
Учениците от 12 класове са поканени в Етнографския музей, където ще бъде прожектиран филм на английски език и ще им бъде изнесена лекция. Организатор и главен ръководител на мероприятието – г-н Валентин Карамихов, пом.директор. Учениците ще бъдат придружени от класните си ръководители.