2005/2006Новини

12.06.2006 Международен обмен с учители от Швеция

12.06.2006 Международен обмен с учители от Швеция През септември 2006г гости на училището ни ще бъдат десет учители от Швеция. Проектът се осъществява от Конфедерацията на Бизнес компаниите в Швеция, която провежда проучване за глобализиращия се свят в 20 градове в Европа. Гимназия Златарски бе избрана да представя София. Учителите от Швеция ще се запознят с методите на преподаване в училището, с учебните програми и възможностите за реализация на учениците ни.