05.05.2006 г. Гимназия Златарски провежда I училищен форум на Европейския младежки парламент (EYP).

05.05.2006 г. Гимназия Златарски провежда I училищен форум на Европейския младежки парламент (EYP). Той има структурата на национална сесия –

Read more