18.11.2009 от 14.00ч. Професор Андрей Пантев посещава Гимназия Златарски

18.11.2009 от 14.00ч. Професор Андрей Пантев посещава Гимназия Златарски Учениците и учителите ще се срещнат проф. Пантев Сряда – Училищен салон!