14.11. 2008 – Край на първа четвъртина на учебната 2008/2009 година.

Уважаеми родители, изпратена е академична справка №1 с информация за успеваемостта и развитието на учениците за първата четвърт на учебната 2008/2009 година.