2005/2006Новини

15.06.2006 Училищен софтуер за онлайн обучение

15.06.2006 Училищен софтуер за онлайн обучение Гимназия Златарски започна разработването на училищен софтуер за онлайн обучение, който ще влезе в употреба през учебната 2006/2007 година. Софтуерът позволява консултации на учениците с техните учители по предмети онлайн, форуми за обсъждане на задания и домашни работи онлайн, както и следене на всички писмени и устни изпитвания през учебната година. Пилотният проект ще стартира с учениците и учителите от 11 IB клас. Целта е в бъдеще всички ученици и учители на гимназията да бъдат интегрирани в системата.