2010/2011ИзкустваНовини

26.05.2011 Европейска конференция в Гимназия Златарски

На 26 май 2011 в Гимназия Златарски се проведе сесия на Европейски Младежки Парламент (European Youth Parliament – EYP), на която взеха участие около 30 ученици от 8 до 11 клас, разделени в тематични комитети. EYP е уникална организация, която провокира огромен интерес сред младите хора от Европа на възраст между 16 и 22 години. Опитът, който младежите трупат в сесиите на Европейския младежки парламент, ги насърчава да се запознаят с начина на мислене, характеристиките и традициите на техните връстниците от другите европейски страни, да уважават разликите помежду си и да работят заедно за формирането на едно по-добро общо бъдеще.