29/10/2004

29/10/2004 Отбелязване на деня на Народните будители с посещения в Националния исторически музей, Природонаучния музей, Музея на МВР и Музея на националното помирение