2013/2014АкадемичниНовини

Академични справки онлайн

Родителите на учениците от 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 9в, 10а, 10б, 10в, 11а и 12 а клас вече могат да виждат оценките и коментарите от академичните справки на децата си и онлайн в електронната система на училището. Родителите на учениците от 11б IB, 11в IB, 12б IB, 12в IB, 12г IB получават подробни академични справки на електронните си пощи.

Академичните справки на учениците съдържат информация за успеха, дисциплината и развитието на учениците по предмети. От учебната 2013/2014 година училището ще изпраща академични справки със сведения за текущия успех и развитието на ученика след края на всяка четвъртина.

I учебен срок:           15.09.2013 – 31.01.2014
Първа четвъртина:     15.11.2013
Втора четвъртина:      31.01.2014

ІІ учебен срок:          05.02.2014 – 30.06.2014 (8 – 11 клас); 05.02.2014 – 15.05.2014 (12 клас)
Трета четвъртина:       21.03.2014
Четвърта четвъртина: 30.06.2014

За да видите академичната справка на детето си, трябва да натиснете бутон Grades и да изберете бутон Report Cards. За да изберете първа четвъртина, натиснете Quarter I в графа Marking Periods и след това натиснете бутон Create Report Card за вашето дете.

За да видите отсъствията на детето си до момента, трябва да натиснете бутон Attendance и да изберете в календара периода от 16 септември 2013г до днешна дата.

За да видите учебната програма за седмицата и разписанието на учебното време на децата си, трябва да натиснете бутон Scheduling и да изберете Week (седмица) в (Calendar view) календара.